Om ungøkonomi.dk

Formålet med ungøkonomi.dk der er en del af projektet ”På fode igen” er, at hjælpe unge til at få et overblik over deres økonomiske situation, og på den måde være med til at sikre, at unge ikke havner i bundløs gæld.

Unge der allerede har gæld kan få hjælp til, at lave aftaler med kreditorer om afdrag på gælden.

Tilbuddet er gratis og online.
Unge kan få råd af frivillige rådgivere der arbejder med økonomi til dagligt, som eksempelvis bankrådgivere, socialrådgivere, advokater, jurister eller lignende. De rådgiver om budgetlægning, gæld, gældssanering og om hvordan, man kan anvende sit rådighedsbeløb bedst muligt.

Ungøkonomi.dk drives i et samarbejde mellem KFUM´s sociale arbejde og Center for Digital Pædagogik 

Hvis du har spørgsmål om brugen af siden, så skriv en mail til June på juc@kfumsoc.dk