Privatlivspolitik

Når du ikke er logget på ungokomoni.dk er brugen af ungokomoni.dk fuldstændig anonym.

Når du ikke er logget på

ungokomoni.dk registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv opretter dig som bruger. Ingen persondata videregives eller sælges til tredjepart.

Cookies på ungokomoni.dk

Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Den kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en tjeneste for så at blive slettet igen, når du forlader tjenesten.

Sådan afviser eller sletter du cookies

Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre brugervenligheden på ungokomoni.dk.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra ungokomoni.dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Vejledninger i at slette cookies fra de mest almindelige browsere:

Hvorfor informerer ungokonomi.dk om dette?

Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr, og hvordan disse kan fjernes igen.

Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Når du er logget på ungokomoni.dk

Hvis du er logget på gælder persondataloven (lovgivning om behandling af personoplysninger). For at få/give adgang til personlige data skal du give dit samtykke.

Her ligges link til samtykkeerklæring

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, køn, alder, gældens størrelse og hvilket økonomisk problem du måtte have til statistisk anvendelse.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service eller rådgivning, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores rådgivning og til at dokumentere vores arbejde.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos ungokomoni.dk, skal du rette henvendelse på juc@kfumsoc.dk eller telefon 31127991. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 6 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Den dataansvarlige i forbindelse med Gemius cookies er FDIM, Bredgade 33A, 1260 København K. Databehandleren er Gemius S.A., Woloska 7, 02-675 Warszawa, Polen. Gemius Denmark ApS har adresse på Dampfærgevej 3 st. th., 2100 København Ø. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data eller ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Gemius Denmark ApS på e-mailadressen netsoftware@gemius.dk eller telefon: 39 200 440 eller ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Gemius Denmark ApS på e-mailadressen netsoftware@gemius.dk eller telefon: 39 200 440